رده بندی کشتی گیر ران برتر سال فنی ۹۵-۹۶از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان: در این رده بندی(رنکینگ) که بر اساس تعداد و کیفیت عناوین قهرمانی در سال ۹۵و ۹۶کسب شده توسط کشتی گیر ران هر وزن مجزا محاسبه گردید،شهاب قوره جیلی در رتبه نخست و برترین ۱۳۰کیلو گرم کشتی فرنگی ایران جای گرفت.