این نشست روز پنج شنبه مورخ  ۲۷  دی ماه با حضور نوروزی سرپرست اداره ورزش و جوانان ، اقبالی رئیس هیات هندبال ، حقیقی مسئول بانوان ٬ کرمی مسئول فنی اداره و نورمحمدی دبیر هیات در دفتر مدیریت برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ، در ابتدای جلسه نوروزی ضمن خیرمقدم ٬ به بررسی مشکلات موجود در ورزش شهرستان پرداخت و خواستار تلاش مضاعف هیات جهت ارتقاء در سطح شهرستان و استان باتوجه به پتانسیل خوب ورزشی شد. در ادامه اقبالی رئیس هیات گزارشی از عملکرد هندبال و مشکلات این ورزش داده و خواستار حمایت اداره از هیات مذکور شد.