هیات ورزش های همگانی شهرستان قدس،پس از بررسی و گزارش عملکرد سه ماهه سوم سال جاری هیات های ورزش های همگانی در استان تهران با قرار گرفتن در رتبه دوم کارنامه قابل قبولی را از خود بجای گذاشت.

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛این ارزیابی براساس شاخص های مورد نظر هیات همگانی استان انجام شد و هیات همگانی شهرستان قدس با کسب ۱۴۶ امتیاز رتبه دوم را نصیب خود کرد.

هیات همگانی شهریار با کسب امتیاز ۱۴۸ رتبه نخست و هیات همگانی قرچک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
مریم تدابی رئیس هیات ورزشهای همگانی شهرستان قدس؛ ضمن تشکر از حمایتهای بی دریغ حسین نوروزی سرپرست اداره ورزش و جوانان قدس از تمام ورزشکاران مربیان اعضای هیات و کمیته های زیر مجموعه که با تلاشهای بی شائبه و توانمندی های خود باعث پیشرفت چشمگیر ورزشهای همگانی در مدت ۹ ماه سال جاری شدند قدر دانی کرد.