این نشست در خصوص اهمیت اطلاع رسانی و هماهنگی های لازم مسئولین روابط عمومی روز دوشنبه ۱۱ دی ماه در سالن جلسات اداره برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی؛ نوروزی در نشست با مسئولین روابط عمومی فعال هیاتهای ورزشی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، از تلاشهای بی شائبه تمامی دست اندر کاران این مجموعه قدر دانی کرد و از اهمیت اطلاع رسانی ، عملکرد ورزش شهرستان در راستای هم افزایی و تعامل بین هیات ها ـ سازمانها با اداره ورزش و جوانان اشاره کرد.

در ادامه با مشخص شدن اهداف و وظایف روابط عمومی هیات ها  هر یک از حاضرین با اشاره به نقاط قوت و ضعف راهکارهایی را جهت پیشبرد اطلاع رسانی به روز اخبار ورزشی شهرستان عنوان کردند.

گفتنی است نوروزی سرپرست اداره ورزش و جوانان حقیقی مسئول امور بانوان، رحیمی مسئول روابط عمومی اداره و امین کمالی فر از خبرگزاری ایرنا در این نشست حضور داشتند.