نشست و هم اندیشی هیات کونگ فو هنرهای رزمی باحضور نوروزی سرپرست، کرمی مسئول امور فنی اداره ورزش و جوانان اسمی رئیس هیات استان تهران، مسئول کمیته ها و همچنین، اعضای کادر فنی هیات با حضور جمعی از نمایندگان سبک ها و مربیان فعال و برجسته در دفتر مدیریت اداره برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ در ابتدای جلسه نوروزی ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، با قدر دانی از زحمات رئیس و اعضای هیات مسائل مربوط به هیات را مورد بررسی قرار داد.

طی این جلسه که در راستای هماهنگی بین مربیان رزمی هیات تشکیل شد، راهکارها و پیشنهادات لازم جهت سازماندهی سبک های رزمی ارائه شد.
در ادامه این نشست اعضای حاضر در جلسه به ارائه راهکار و بیان مطالب و مواردی در جهت بهبود وضعیت رشته ورزشی کونگ فو شهرستان پرداختند و در پایان آمادگی خود را برای کمک به وضعیت شهرستان علی الخصوص رشته کونگ فو اعلام کردند.