نشست اعضاء هیات بوکس به منظور عملکرد و ارائه گزارش های فعالییت های انجام شده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی؛ این نشست که جهت بررسی مشکلات هیات با حضور  نوروزی سرپرست و شاه محمدیان کارشناس فنی اداره ورزش و جوانان آقایان، آماده و موسوی رئیس و دبیر هیات بوکس، مربیان و پیشکسوتان برگزار شد.

در ادامه این نشست، اعضاء حاضر در جلسه به ارائه راهکارها و بیان مطالب و مواردی در جهت بهبود وضعیت رشته ورزشی بوکس شهرستان پرداختند و در پایان آمادگی خود را جهت کمک به وضعیت رشته بوکس اعلام کردند.

در پایان این نشست آقای نوروزی  خواستار تلاش همه اعضاء در جهت توسعه رشته بوکس و قهرمان پروری شد.