پانزدهمین جلسه هم اندیشی هیات ورزشهای رزمی استان تهران با حضور حسین لطفی لو رئیس هیات ورزشهای رزمی شهرستان قدس که به میزبانی رباط کریم برگزار شد. وی از نایب رئیس و دبیر این هیات برای کسب این موفقیت تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ جلسه هم اندیشی هیات های ورزش های رزمی استان تهران امروز به میزبانی اداره ورزش و جوانان شهرستان رباط کریم که با حضور روسا ونواب رئیس هیاتهای ۲۴ هیات ورزشهای در سالن اجتماعات اداره ورزش رباط کریم برگزار شد.
در این جلسه هیات های رزمی شهرستان قدس، شهریار , رباط کریم و اسلامشهر (مشترکا سوم) جایگاه برتر را کسب کردند.
اهدای لوح سپاس توسط علی سراج رئیس هیات ورزش رزمی استان تهران به هیاتهای برتراعطا شد.