آئین استقبال از قهرمانان موی تای کاران شهرستان قدس آقای علی امین زاده و خانم سحر موسوی از بازیهای جام باشگاههای اوراسیا در باکو با حضور نوروزی سرپرست اداره ورزش و جوانان در فردگاه امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، نوروزی سرپرست اداره، حسن چیوایی رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی، لطفی لو رئیس هیات، صادقی معاونت ورزش شهریار و سهیلی مسئول تربیت بدنی سپاه در مراسم استقبال از ورزشکاران ارزنده شهر قدسی حضور یافتند.
نوروزی با تبریک پیروزی به مدال آوران از تلاش های مربیان موسی نقی زاده و خانم رودسری نژاد قدردانی کرد.
وی افزود: امیدواریم با برنامه ریزی و تلاش، شاهد حضور بیش از پیش ورزشکاران در میدان های بین المللی و افتخارآفرینی برای کشور و شهرستان باشیم.