جلسه تخصصی هیات دوچرخه سواری با اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس ۹ آذر ماه در سالن جلسات اداره برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی؛ جلسه تخصصی هیات دوچرخه سواری شهرستان قدس با حضور ریئس، دبیر و نائب رئیس ، مربیان و قهرمانان این رشته به مدیریت جناب آقای نوروزی، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس برگزار شد.

نوروزی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه رضایتمندی خود را نسبت به عملکرد هیات و زحمات محمدی رئیس و اعضای هیات دوچرخه سواری را اعلام کرد.

وی افزود برگزاری این جلسات به جهت بررسی فعالیتهای انجام شده و برنامه های تدوین شده عملیاتی برای سال جاری و همچنین ارائه راهکارهای تعامل و همکاری در خصوص رفع موانع و مشکلات و پیشنهادات راهبردی جهت ارتقاء سطح عملکرد هیات می باشد.

رئیس هیات دوچرخه سواری قدس نیز در این نشست اظهار کرد: دوچرخه سواری استعداد یابی را از مهم ترین ارکان خود به شمار می برد چرا که در این شهرستان استعداد های ورزشی زیادی وجود دارد.

در ادامه جلسه حاضران در جهت پیشبرد عملکرد دوچرخه سواری شهر نظرات خودرا بیان کردند.

در پایان نوروزی اظهار کرد:هرگونه همکاری لازم طبق مقررات را با هیات دوچرخه سواری را همانند گذشته داشته و از تمام اجزای هیات بابت قبول مسئولیت و پرداختن به امور ورزش و جوانان تشکر کرد.