در جلسه توجیهی مدیران اماکن ورزشی شهرستان روز گذشته با حضور سرپرست اداره ورزش و جوانان قدس, واشقانی مسئول نظارت، محرابی مسئول حقوقی و سرکار خانم غریب زاده مسئول کمیسیون ماده ۵ اداره کل ورزش و جوانان استان و طالبی رئیس هیات پزشکی ورزشی شهرستان و مسئولین فرمانداری، نیروی انتظامی و شبکه بهداشت که در سالن اجتماعات شهید دهنو نیز در خصوص جلوگیری از توزیع و فروش مکمل ها و داروهای مجاز و غیر مجاز در باشگاه های این شهرستان تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان قدس؛ حسین نوروزی سرپرست این اداره دراین نشست توجیهی گفت: برگزاری دوره های آموزشی _تخصصی و بهره گیری مدیران از آخرین قوانین و اطلاعات در این زمینه می تواند موجب تقویت هرچه بیشتر سیستم مدیریت اماکن ورزشی شهرستان با عرضه این اقلام شود.

وی با بیان اینکه در شهرستان قدس حدود ۹۰ باشگاه ورزشی خصوصی و دولتی فعالیت دارند اظهار کرد: از موسسین و مدیران اماکن ورزشی می خواهم در جهت قدم نهادن عرضه این اقدام قدردانی کنم.

فریدون طالبی رئیس هیات پزشکی ورزشی شهرستان همچنین نیز بر اهمیت مبارزه با دوپینگ و نظارت هیات پزشکی ورزشی استان با هماهنگی اماکن ورزشی بر باشگاه ها اشاره کرد و افزود: از معضلات موجود در برخی باشگاهها استفاده از مکمل ها غیرمجاز ورزشی است که می بایست از آن جلوگیری بی رویه ی آن در عرصه ورزش همگانی و قهرمانی جلوگیری کرد.

وی استفاده از هر گونه دارو تحت تجویز پزشک را مجاز برشمرد تاکید کرد: مربیان نباید خودسر مکمل و یا دارو را تجویز کنند.

همچنین واشقانی مسئول نظارت اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، گفت: آشنایی با قوانین و مقررات باشگاهها ، عوامل تسهیل کننده ایجاد تغییر و بهسازی, راهکارهای غلبه بر عوامل بازدارنده و موانع موجود و نیز ایجاد و تحقق تحولات و نوآوری های سازمانی موضوعات مهم آموزشی در این دوره توجیهی بود.

محرابی مسئول حقوقی استان تهران در زمینه قوانین و مقررات وضع شده توسط اداره کل ورزش و جوانان برای ایجاد نظم و امنیت در باشگاهها همچنین و غریب زاده مسئول کمیسیون ماده پنج استان تهران نیز در این نشست به سوالات مدعوین حاضرین در این دوره توجیهی در خصوص راهکارها و جلوگیری فروش و عواقب جانبی استفاده از این مکمل ها پاسخ داد.