به گزارش روابط عمومی شهرستان قدس و به نقل از فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ج.ا. ایران؛ بر این اساس هیات کوهنوردی شهرقدس
ریز نمرات و کارنامه های کارآموزان و فراگیران کلاسهای آموزشی برقرار شده در محدوده غرب تهران را بصورت مستقیم به فدراسیون کوهنوردی ارسال مینماید.
تا به روند اجرا و دریافت گواهینامه های آموزشی کوهنوردان نظارت و سرعت کار بیشتری داده شود.
با توجه به این مهم از این پس باشگاه داران و برگزار کننده های دوره های آموزشی میتوانند حداکثر ۵ پنج روز قبل از شروع کلاس مورد نظر
نسبت به ثبت قانونی کلاس از طریق هیات کوهنوردی شهرقدس اقدام نمایند.