مسابقات طناب زنی ویژه دختران روز پنج شنبه ۲ آذر ماه به مناسبت هفته بسیج در سالن فروزان توسط هیئت ورزشهای همگانی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ مسابقات طناب زنی به مناسبت هفته بسیج با حضور ۱۰۰ بازیکن در سه ماده ۳۰ ثانیه و دابل آندر و جاگینگ سه نفره با یک طناب بلند برگزار گردید که به ترتیب مقامهای جاگینگ ۳۰ ثانیه و دابل آندر در دو رده سنی زیر ۱۴ سال و بالای ۱۴ سال و در آیتم جاگینگ سه نفره با یک طناب بلند در تمامی گروه های سنی با داوری خانم ها کوثر عسگری، ساناز باغی فلاح و زینب عباسی برگزار گردید ونتایج زیر حاصل شد.

 

جاگینگ ۳۰ ثانیه بالای ۱۴ سال:

اول – عسل جهانیان

دوم – مریم بابایی نژاد

سوم مشترک – مونس رمضانپور و محدثه بهرازی

جاگینگ ۳۰ ثانیه زیر ۱۴ سال:

اول – زیبا صادقزاده

دوم – فاطمه کاکی پور

سوم – آی سا محرمی

دابل آندر بالای ۱۴ سال:

اول – مریم نژاد بابایی

دوم – عسل جهانیان

سوم – زینب عابدی

دابل آندر زیر ۱۴ سال:

اول – فاطمه کاکی پور

دوم – زیبا صادقزاده

سوم – آی سا محرمی

جاگینگ سه نفره با یک طناب بلند:

اول – عسل جهانیان، مریم نژاد بابایی، زینب عابدی

دوم – فاطمه کاکی پور، زیبا صادقزاده، آی سا محرمی

سوم – محدثه بهرازی، مهسا خزلی، مونس رمضانپور