به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛
در متن انتصاب نیکو اقبال آمده است،
جناب آقای حسین نیکو اقبال
نظر به تعهد، تجارب و سوابق جنابعالی در امر ورزش و فعالیتهای اجتماعی به موجب این حکم به مدت یکسال بعنوان دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان قدس منصوب میگردید.
امید است با استعانت از قادر سبحان و بهره گیری از مدیریت خویش و هماهنگی با سایر اعضاء در پیشبرد اهداف عالیه این هیئت موفق و پیروز باشید.