جلسه راس ساعت ۱۱:۳۰ روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه با ذکر صلواتی برمحمد و ال محمد (ص) شروع شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ در این نشست کرمی مسئول فنی ورزشی اداره به نمایندگی از جناب آقای نوروزی سرپرست اداره ورزش و جوانان ضمن خوشامد گویی و خیر مقدم خدمت به اعضای هیئت باستانی از ایشان خواست با توجه به اینکه این رشته ورزشی جز فرهنگ و آئین ملی مذهبی ما می باشد. پیشنهادات و برنامه راهبردی خود را در جهت ارتقاء سطح فعالیت و گرایش بیشتر جوانان به این رشته ارائه دهند.

در ادامه، بخشعلی پور رئیس هیئت باستانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری خواستار توجه بیشتری نسبت به این رشته شد.

در پایان این نشست اعضای هیئت باستانی پیشنهادات و نقطه نظرات خود را بیان کردند.

ختم جلسه ساعت ۱۲:۲۰اعلام شد.