کارگاه کار با دستگاه ویژه بانوان روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه در باشگاه ورزشی راسپینا برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ کلاس کارگاه کار با دستگاه توسط هیئت ورزشهای همگانی شهرستان قدس با استقبال خوب علاقه مندان و با شرکت ۲۶ متقاضی در سالن ورزشی راسپینا برگزار شد.
ترابی رئیس هیئت ورزشهای همگانی بیان کرد: این کلاس با مدرسی مونا حافظی به منظور ارتقای سطح علمی مربیان رشته های ورزشی که با دستگاه انجام می شود به مدت ۴ روز از تاریخ ۹۶/۸/۲۳ لغایت ۹۶/۸/۲۶ برگزار میگردد.