لطفی لو و شیخی رئیس ودبیر هیئت ورزشهای رزمی شهرستان قدس بارئیس هیئت رزمی استان تهران روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه دیدار کردند.

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان و به نقل از فدراسیون ورزشهای رزمی؛ دراین جلسه ازفعالیتهای خوب هیئت رزمی  شهر قدس  درسال ۹۵ که باعث شد. این هیئت بعنوان هیئت برتر استان تهران انتخاب شود، قدردانی گردید.