مسابقات رده سنی نوجوانان و جوانان ژیمناستیک هنری پسران کشور در تبریز روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه با قهرمانی تیم تهران پایان یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ مسابقات با شرکت ۱۵ تیم در رده جوانان و ۲۰ تیم در رده نوجوانان در استان تبریز برگزار شد. همچنین تعدادی بصورت انفرادی شرکت داشتند و در کل ۱۷۰ ورزشکار در این مسابقات به رقابت پرداختند.
نتایج مسابقات ژیمناستیک هنری پسران کشوری در رده جوانان و نوجوانان به ترتیب زیر می باشد:

در بخش تیمی رده جوانان

تیم تهران با حضور ارزنده دو ژیمناست کار شهر قدسی (آقایان: محمدرضا خسرونژاد و رضا بهلول زاده) به مربیگری استادمسعود جودی با کسب ۲۸۴ امتیاز                     عنوان قهرمانی
مازندران با ۲۸۰ امتیاز                    نائب قهرمان
آذربایجان شرقی با ۲۶۸ امتیاز        مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش خرک حلقه:
رضا بهلول زاده از تهران                            اول
مهدی الفتی از گلستان                              دوم
امید غنی زاده از آذربایجان شرقی             سوم

در پارالل
محمد رضا خسرو نژاد از تهران                 قهرمان
رضا بهلول زاده از تهران                           دوم
اریز محمد بیگی از کردستان                     سوم

در بارفیکس
محمد رضا خسرونژاد                        اول
و سید محمد شفیعی                          اول مشترک
امید آینده بند از خوزستان و آرمین وطن خواه از گیلان مشترکا سوم شدند.

در بخش قهرمان قهرمانان:
محمد خسرو نژاد از تهران                اول
رضا بهلول زاده از تهران                  دوم
امید آینده بند از خوزستان              سوم شدند.