به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در متن انتصاب سرکار خانم نصیری آمده است؛

سرکار خانم سهیلا نصیری

بموجب این ابلاغ جنابعالی بعنوان نائب رئیس هیئت تیروکمان شهرستان قدس منصوب شدید. امید است با اتکال به خداوند در امر احیاء و توسعه ورزش تیرو کمان موفق و کوشا باشید.