به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در متن انتصاب آقای موسوی آمده است:

جناب آقای سید اسماعیل موسوی

باتوجه به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در زمینه ورزش روستایی، به موجباین ابلاغ بعنوان سرپرست هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان قدس منصوب می گردید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و هماهنگی با اداره محترم ورزش و جوانان شهرستان و بهره گیری از تمام ظرفیتهای موجود و همسو با برنامه ها و اهداف هیئت استان تهران در امر احیا، ترویج و توسعه ورزشهای روستایی و بازی های بومی محلی بعنوان یک ماموریت ارزشی، فرهنگی در بخش ورزش موفق و کوشا باشید.