به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ متن انتصاب دکتر طالبی به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

 

جناب آقای دکتر فریدون طالبی
احتراما با عنایت به پیشنهاد ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس بموجب این ابلاغ جنابعالی بعنوان ریاست هیئت پزشکی ورزشی شهرستان قدس منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال مطابق با سیاست های هیئت پزشکی ورزشی استان تهران در اجرای برنانه های محوله موفق و موید باشید.