مسابقات روز پنج شنبه ۲۷ مهر ماه در سالن شهید معتمدی برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ مسابقات آمادگی‌جسمانی انتخابی تیم استان تهران با حضور تیم منتخب شهرقدسی به سر پرستی سرکار خانم دمیرلو و شرکت ۱۵۸ ورزشکار در ۷ رده سنی برگزار گردید. در پایان به نفرات اول تا سوم حکم و مدال اهدا شد.

اسامی مقام آوران شهر قدسی به شرح ذیل می باشد:

رده سنی اول
خانم سودابه اسکندری مقام اول
خانم محدثه پور رضا مقام دوم
رده سنی سوم
خانم سامره روزبه مقام دوم
رده سنی هفتم
شمسی حصیم خانی مقام دوم