به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ در متن انتصاب یعقوب نیکدل آمده است.

 

 

 

 

 

با سلام؛
احترامابا عنایت به تصویب هیئت رئیسه کاراته استان تهران ، جنابعالی را بعنوان سرپرست هیئت کاراته شهرستان قدس منصوب می نمایم تا از تجارب جنابعالی در ثمر بخش نمودن دوران خدمتگزاری به جامعه ورزش کاراته استان تهران علی الخصوص شهرستان قدس بهره مند شویم.
امید است با عنایت به درگاه پروردگار متعال ، بادرایت و دقت نظر و با بهره گیری از تجارب، تعهد و تخصص و تمامی ظرفیتهای موجود در وظایف محوله موفق باشید.