به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ در متن انتصاب محمد حبیبی خلیفه لو آمده است.

 

 

 

 

 

 

نظر به سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این حکم بعنوان سرپرست هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان قدس منصوب میشوید.

امید است در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد طرحها و برنامه های هیئت؛ با بکار گیری تمامی ظرفیت ها و جذب علاقه مندان خصوصا جوانان عزیز و همچنین تشویق و ترغیب حامیان این رشته تمام مساعی خود را نسبت به ارتقاع و توسعه آن بکار بسته، به نحوی که درپایان مسئولیت، عملکرد شما قابل تحسین باشد.

توفیق شمارا از خداوند منان آرزومندم.