در متن انتصاب حسین نوروزی آمده است:
باسلام و احترام؛
با عنایت به تعهد و تجارب جنابعالی و به موجب این ابلاغ بعنوان سر پرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند منان و با توجه به تواناییهای ورزش منطقه و استفاده بهینه از نیروی انسانی کار آمد موجود در تحقق اهداف اداره کل ورزش و جوانان موفق و موید باشید.