صیفوری و خزایی رئیس هیئت تیراندازی استان تهران از باشگاه تیراندازی شهرستان قدس سه شنبه ۱۸ مهرماه بازدید بعمل آوردند.

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ خزایی پس از حضور در اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، همراه با صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان، مقدم رئیس هیئت تیر اندازی شهرستان، از باشگاه تیر اندازی واقع در استادیوم شهداء بازدید و در جریان کم و کیف برنامه های این باشگاه قرار گرفت.

خزایی رئیس هیئت تیر اندازی استان تهران ضمن قدردانی از زحمات صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان، شهردار و سازمان فرهنگی ورزشی و هیئت تیراندازی شهرستان قدس حمایت خود را از استعدادهای هیئت تیراندازی شهرستان قدس اعلام نمود.