مسابقات روز جمعه ۱۴ مهرماه در باشگاه مهر برگزار گردید.

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان و به نقل از ترابی رئیس هیئت همگانی؛ مسابقات بازی ورزش فکری کودکان زیر ۱۰ سال به مناسبت روز جهانی کودک با حضور مسئول امور بانوان جمعه ۱۴ مهر ماه برای اولین بار توسط هیئت همگانی شهرستان در باشگاه مهر برگزار گردید.