به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ حمید رضا اهوراکی کوهنورد شهر قدسی به همراه همنورد جانباز خود در ادامه طرح تکمیلی سیمرغ موفق گردید قله تشگر واقع در استان هرمزگان به ارتفاع ۳۲۰۰۰ و ارتفاع از مبدا ۹۰۰ روستای زاکین، مسافت طی شده ۲۰ کیلومتر را در برنامه یکروزه مورخ ۳۱ شهریور ماه صعود نماید.

 

 

 

 

 

 

شایان ذکر است:

برای صعود هماگ ( قله تشگر ) از جبهه جنوبی گردنه درگز به بستر رودخانه ای می رسید به عرض ۱۰۰۰ متر که از مسیر بستر رودخانه به سمت باغ زاکین ادامه راه می دهید . و پس از گذشت نیم ساعت پیاده روی به دره زاکین می رسید دره ای انباشته از درختان نارنگی ، انگور ، … با جوی آب روان

اهالی منطقه این مکان را جنگل زاکین می نامند و یک دو راهی است که در سمت راست راه مالرو که از میان باغها به طرف چشمه آب معدنی زاکین ادامه می یابد و راه دیگر جاده خاکی با شیبی نسبتا ” تند که این مسیری است که ما را به قله تشگر رهنمود می کند مسیر راادامه دهید و پس از گذشت ۲ ساعت ادامه جاده خاکی که باغهای متعددی در دو طرف مشاهده می کنید به باغی با نخلهای بلند و مشخص می رسید که آخرین چشمه پر آب مسیر است میتوانید در این مکان استراحت کنید وطبیعت هرمزگان آبی را به نظاره بنشینید.  مسیر را برای ادامه از یال سمت راست دره زاکین به سمت بالا با شیب نسبتا

ملایم از میان درختان بنه و اورس می گذرید و پس از گذشت ۲ ساعت به چشمه دیگری بنام پر زردو می رسید که ادامه مسیر پاکوب کاملا” راه را برای رهروان آشنا می کند و سپس در فاصله زمانی ۴۵ دقیقه بر روی خط الراس قرار می گیرید که اگر سمت شرق خط الراس را ادامه دهید به قله ای بنام کم پاتیله می رسید که مشرف به منطقه بونه است اما هدف ما قله تشگر است و مسیر پاکوب را ادامه داده وپس از ۲ ساعت به منطقه ای بنام بونه با کلبه های پراکنده ای در میان درختان انبوه و تنومندی می رسیم که با وجود چشمه چاه ملک مکان مناسبی برای شب مانی است . در ابتدای صبح مسیر را از سمت شرق ادامه می دهید و پس از عبور از گرده های سنگی بر روی خط الراس تشگر قرار می گیرید وبعداز گذشت ۲۰ دقیقه ادامه خط الراس به سمت جنوب شرقی به قله اصلی تشگر می رسید آنجا بام استان هرمزگان است ارتفاع بلند خلیج فارس