براساس ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی شهرستانهای استان تهران در سال ۹۵، هیئت وزشهای رزمی شهرستان قدس به عنوان هیئت برتر انتخاب و معرفی شد.

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان،علی سراج ریاست هیئت ورزشهای رزمی استان تهران طی ارزیابی های نهایی از عملکرد هیئت‌های ورزشی شهرستان های استان تهران در سال ۹۵ هیئت ورزشهای رزمی شهرستان قدس را با توجه به عملکرد مناسب به عنوان هیئت برتر انتخاب و معرفی نمود.

وی ضمن قدردانی از حمایت های مطلوب اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس و زحمات مطلوب حسین لطفی لو، رئیس هیئت ورزشهای رزمی این شهرستان، در راستای توسعه ورزشهای رزمی و فعالیت های هدفمند برای این عزیزان آرزوی موفقیت کرد.

رئیس هیئت رزمی استان تهران نحوه انتخاب هیئت های برتر را اعزام‌ تیم ها، برگزاری کلاس‌های آموزشی، فعال بودن هیئت‌، ارتباط با فدراسیون و کسب عناوین برشمرد.