مسابقات روز جمعه سوم شهریور ماه سال جاری در منطقه ۱۸ تهران برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان و به نقل از غفاری رئیس هیئت نجات غریق؛ تیم اعزامی هیئت نجات غریق شهرستان قدس به مربیگری استاد سعید قادری در مسابقات امیدهای آینده نجات غریق استان تهران موفق به کسب عناوین ذیل گردیدند.

 

رشته ۵۰ متر حمل با آدمک
محمد عارف آقا خانی مقام اول
محمو عرفان آقاخانی مقام سوم

رشته ۱۰۰ متر با مانع
محمد عارف آقاخانی مقام دوم
محمد عرفان آقاخانی مقام سوم

رشته ۵۰ متر با مانع
مهدی جهانگیری مقام دوم