مسابقات روز چهارشنبه سوم شهریور ماه ۹۶ در سالن شهید افراسیابی برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان و به نقل از دهقان رئیس هیئت جودو شهرستان قدس؛ مسابقات جودو قهرمانی کشور پیشکسوتان در سالن شهید افراسیابی برگزار گردید که در پایان این رقابتها آقایان کرمعلی هادی نسب و ابوالحسن اسماعیل زاده موفق به کسب مقام سوم پیشکسوتان گردیدند.