بابرگزاری رقابتهای قهرمانی جوانان و بزرگسالان پسر استان تهران، برترین های اوزان هشتگانه مشخص و معرفی شدند.

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس و به نقل از هیئت تکواندو استان تهران؛ مسابقات قهرمانی جوانان و بزرگسالان استان تهران، به منظور شناسایی برترین ها جهت حضور مقتدرانه در مسابقات قهرمانی کشور ۲۵ مرداد ماه با حضور ۱۵۷ هوگوپوش برروی چهار شیابچانگ خانه تکواندو پایتخت برگزار شد .
در پایان این رقابتها برترین های اوزان هشتگانه به شرح ذیل معرفی شدند.

در وزن دوم
سعیداهروی              مقام سوم
در وزن هشتم
علی اکبر کریمی         مقام سوم