به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در متن انتصاب کاظمی آمده است؛

سرکار خانم سهیلا کاظمی

احتراما باتوجه به تجارب تعهد و تخصص جنابعالی، بدینوسیله بعنوان سرپرست تیم ملی ووشو بزرگسالان و جوانان( بانوان) از تاریخ ۹۶/۳/۲۶ لغایت۹۶/۷/۴ منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در امور محوله موفق و موید باشید