مسابقات روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه در سالن حجاب با شرکت ۱۶ باشگاه شهرقدس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان و به نقل از ترابی رئیس هیئت همگانی این دوره از مسابقات با حضور مسئول امور بانوان اداره و شرکت ۵۰ ورزشکار در ۴ رده سنی برگزار گردید در پایان به نفرات برتر هر رده حکم و جوایز نفیسی اهدا نمودند.

اسامی نفرات برتر به شرح ذیل می باشد .
رده سنی ۵۰-۴۵
نفر اول           ملیحه عباسی
نفردوم            شیرین مهردلی
نفرسوم           طاهره رضایی
رده سنی ۵۵-۵۰
نفر اول            شمسی حسین خانی
نفردوم            طاهره اسماعیلی
نفرسوم           مهناز گل محمدی
رده سنی ۶۰-۵۵
نفراول             ملوک خواجه وند
نفردوم             زهرا علیزاده
نفرسوم            معصومه راست زرین
رده سنی ۶۰ به بالا
نفراول              رقیه رجبی
نفردوم             صغری زمانی
نفرسوم            تاج محل سولگی