مسابقات روز پنج شنبه ۵ مرداد ماه ۹۶ با شرکت ۱۵ باشگاه شهرستان قدس
در سالن حجاب برگزار گردید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان و به نقل از ترابی رئیس هیئت همگانی مسابقات آمادگی جسمانی با حضور حقیقی مسئول بانوان اداره ورزش و جوانان ، با شرکت ۱۲۰ ورزشکار در پنج رده سنی برگزار شد  و در پایان مسابقه از مربیان تجلیل شد و به نفرات برتر حکم و مدال اهدا گردید .
اسامی نفرات برتر مسابقات به شرح ذیل می باشد : 
۱۶ تا ۲۰ سال
ساره قنبری                        مدال طلا
مهدیه شیروانی                  مدال نقره
سعیده ابوالوفایی               مدال برنز
۲۱ تا ۲۵ سال
المیرا طیبی                       مدال طلا
مریم جوادی                      مدال نقره
پریسا شیری                      مدال برنز
۲۵ تا ۳۱ سال
زلیخا حسن تبای                مدال طلا
معصومه دمیر چلو             مدال نقره
فریبا هاشم خانی              مدال برنز
۳۱ تا ۴۰سال
مریم محمدزاده                 مدال طلا
مهتاب اسلامی                  مدال نقره
عاطفه سوختانلو                مدال برنز
۴۱تا۴۵ سال
معصومه امینی                  مدال طلا
قضه قرنی                        مدال نقره
شهناز امیری                     مدال برنز