به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در حکم انتصاب مقدم آمده است ؛

سرکار خانم ناهید مقدم
باسلام
احتراما” بنا به پیشنهاد مدیر سازمان تیم های ملی فدراسیون و باتوجه به تجارب و سوابق جنابعالی به موجب این ابلاغ عنوان
” سرمربی تیم ملی جوانان بانوان در رشته موی تای اعزامی به مسابقات جهانی تایلند _ بانکوک ۲۰۱۷ ” در فدراسیون ورزش های رزمی منصوب می شوید .
امید است با اتکاه به ایزد منان و با هماهنگی مدیریت تیم های ملی در انجام امور محوله پیروز باشید .