به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان در حکم انتصاب حسین زاده آمده است ؛
جناب آقای حسین حسین زاده
احتراما”باتوجه به تخصص، درایت و تجارب ارزنده ای که جنابعالی در بخش های مختلف کسب نموده اید، همچنین با عنایت به آیین نامه هیئت ورزشی بنا به پیشنهاد ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، طی این حکم و از تاریخ صدور به مدت یکسال به عنوان رئیس هیئت تنیس روی میز شهرستان قدس منصوب می گردید .
امید است در سایه حق تعالی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری در جهت رهبری و توسعه ورزش همگانی، با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در مسیر خدمت به مردم و توسعه کمی و کیفی ورزش تنیس روی میز گام بردارید .