مشاور مدیرکل و مسئول واحد فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به همراه علیرضا صیفوری سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان از پروژ های عمرانی در حال ساخت شهرستان بازدید کردند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ؛ روز دوشنبه ۲۶ تیر ماه ۹۶ مهندس شکیبا مهر در حاشیه بازدید حضور مهندس شکیبامهر مسئول اداره فنی و مهندسی اداره کل استان تهران جهت بازدید از پروژه بهینه سازی سالن آبشار و خانه جودو شهرستان قدس ضمن قدردانی از تلاشهای مسئولین این شهرستان اظهار داشت : تکمیل و افتتاح پروژه های ورزشی تحول چشمگیری در توسعه ورزش قدس ایفا خواهد نمود .