این مراسم روز شنبه ۲۴ تیرماه برگزار شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ؛ صیفوری سرپرست اداره و کرمی مسئول امور فنی، حقیقی مسئول امور بانوان این اداره و چناقچی عضو جدید شورای اسلامی در استادیوم ورزشی شهرستان قدس برگزار گردید .