روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۰۴/۹۶ پورعلی فرد ، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران ، با علیرضا صیفوری سرپرست اداره ورزش و جوانان دیدار کرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان، در این دیدار که با حضور پور علی فرد ، صیفوری سرپرست اداره ورزش و جوانان همچنین مردانی رئیس هیئت پرورش اندام شهرستان برگزار گردید، صیفوری ضمن خوش آمد گویی به رئیس فدراسیون و همراهانشان به تشریح نیازهای هیئت پرورش اندام این شهرستان پرداخت .

پور علی فرد رئیس فدراسیون پرورش اندام کشور از روند پیشرفت ورزشکاران شهرستان قدس در همه رشته ها بویژه در بخش بدنسازی و پرورش اندام ابراز خوشحالی کرد و خواستار همکاری های صمیمانه اداره ورزش و جوانان شهرستان با فدراسیون شدند .