از بزرگان آموخته ایم پهلوانی به زور بازو ، سینه ستبر و اندام ورزیده نیست . پهلوانی به روح بلند و قلب پاک است . روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای به تمام پیشکسوتان ، بزرگان ، پهلوانان و ورزشکاران که در این ضمینه در راستای ترویج این فرهنگ با ارزش تلاش می کنند مبارک باد .

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس ؛ ورزش زورخانه‌ای آداب و سنت‌های خاص خودش را دارد. آدابی که با پیروی از پهلوانان و دلاوران افسانه‌ای دوره باستانی و تاسی از پیشوای نخستین شیعیان و جوانمردان، خلق و خوی مردانگی و مروت و جوانمردی را در ورزشکاران بر می‌انگیزد یا نیرو می‌بخشد. این خصایل نیکو در قالب شعرها و داستان‌هایی به‌صورت آهنگین و به همراهی ضرب زورخانه که مهم‌ترین ساز این نوع موسیقی است، برای برانگیختن ورزشکاران در هنگام ورزش از سوی مرشد خوانده می‌شود. ورزشکاران هماهنگ با موسیقی و نوای مرشد، جست و خیر می‌کنند و حرکات زیبای گروهی یا فردی را به نمایش می‌گذارند. ورزش باستانی در بین ورزشکاران به احترام و ادب معروف بوده و با اصول زیادی همراه است. به طور مثال تمامی حرکات با اجازه از سادات و پیشکسوتان زورخانه که به رخصت گرفتن معروف است، انجام می شود. شعار ورزش باستانی پرورش روح و جسم است، به طوری که شیعیان معتقدند که زورخانه مسجد دوم شیعیان است. یکی دیگر از اصلی ترین آداب زورخانه این است که ورزشکاران می بایست اصول اخلاقی را از قبیل فروتنی و از خود گذشتگی، مروت، مردانگی، سفره داری، پاکیزگی،کمک به فقرا و تنگدستان و دیگر صفات پهلوانی را رعایت کنند. اصولی که همراه با اخلاق و عرفان به این ورزش راه یافته و آن را از سایر رشته های ورزشی متمایز ساخته است.