این مسابقات روز جمعه ۹۶/۰۴/۲۳ در سالن آقا محمدی برگزار می گردد .

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس ، هیئت کشتی این شهرستان در نظر دارد به منظور تعمیم ، گسترش و تقویت ورزش ملی و افتخار آفرین کشتی ، مسابقات کشتی آزاد انتخابی جوانان شهرستان قدس جهت اعزام و شرکت در مسابقات استان و کشور را را با شرایط ذیل برگزار نماید .

شرایط کلی :
۱-در این دوره از مسابقات متولدین ۱۳۷۶/۱۰/۱۱ لغایت ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ با اصل شناسنامه عکسدار و کارت بیمه معتبر اجازه شرکت در مسابقات را خواهند داشت .
۲-مسابقات در اوزان ۵۰- ، ۵۵- ، ۶۰- ، ۶۶- ،۷۴- ، ۸۴- ، ۹۶- ، ۱۲۰ کیلوگرم با دوکیلو ارفاق وزن خواهد بود .
۳-وزن کشتی کلیه اوزان روز پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲ از ساعت ۱۶ الی ۱۷ انجام خواهد شد .
۴-مسابقات ساعت ۹صبح جمعه ۹۶/۰۴/۲۳ در سالن شهید آقامحمدی برگزار خواهد شد .
۵-به نفرات اول تا سوم این مسابقات حکم قهرمانی اهدا خواهد شد .
۶-مسابقات برابر آخرین مقررات بین المللی و زیر نظر هیئت کشتی شهرستان قدس برگزار خواهد شد .
۷- نفرات برتر مسابقات با نظر کمیته فنی در قالب تیم شهرستان قدس به مسابقات استان اعزام خواهد شد .
۸-فقط با داشتن معرفی نامه و حضور مربی یا سرپرست از کشتی گیران باشگاه ها وزن کشی به عمل خواهد آمد .