به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس و به نقل از بیات رئیس هیئت کونگ فو ؛ برگزاری یک دوره مسابقات داخلی در دورده سنی نونهالان و نوجوانان انتخابی استان تهران در تاریخ ۹۶/۰۴/۲۳ در شهرستان قدس در ورزشگاه شهدا جنب اداره ورزش و جوانان با شرایط ذیل توسط هیئت کونگ فو شهرستان برگزار می گردد .

۱-داشتن کارت بیمه ورزشی و معرفی نامه مربی ، رضایت نامه والدین و گواهی پزشکی

۲-مبلغ ورودی ۱۵۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰ ریال به ازای هر شاگرد سهم مربی

۳-لوازم ایمنی کلاه چاله دار ، محافظ لثه ، ساق بند ، روپا بند

۴-شرایط سنی

نونهالان :۸۸/۰۵/۱۲ لغایت ۸۴/۰۵/۱۲
نوجوانان : ۸۴/۰۵/۱۲ لغایت ۸۱/۰۵/۱۲

نونهالان : ۵۵-/۴۵+/۴۵-/۴۱-/۳۷-/۳۳-/۳۰-/۲۷-/۲۴-/۲۲-/۲۰-/۱۸-
نوجوانان : ۷۳-/۶۲+/۶۳-/۵۹-/۵۵-/۵۱-/۴۷-/۴۴-/۴۱-/۳۸-/۳۵-/۳۲-