این نشست روز پنج شنبه ۱۵ تیرماه ۹۶ در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس برگزار شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ؛این نشست که جهت بررسی مشکلات این هئیت با حضور صیفوری سرپرست اداره ، اسمی رئیس هیئت کونگ فو استان تهران ، اعضای هیئت کونگ فو شهرستان قدس و جمعی از مربیان کونگ فو برگزار شد .
در ادامه این نشست اعضای حاضر در جلسه به ارائه راهکار و بیان مطالب و مواردی در جهت بهبود وضعیت رشته ورزشی کونگ فو شهرستان پرداختند و در پایان آمادگی خود را جهت کمک به وضعیت شهرستان علی الخصوص رشته کونگ فو را اعلام کردند .