“جلسه روسای هیئت حوزه ها و شهرستان های استان تهران در روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶ منعقد گردید.”

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس ؛ جلسه هیئت حوزه ها و شهرستان های استان تهران در دفتر هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان تهران منعقد گردید .

ضمن این جلسه که با حضور آقایان عباس صباغی نائب رئیس هیئت استان تهران و عزیز الله فتاحی دبیر هیئت استان تهران برگزار گردید ؛ حاج حسین بخشعلی پور با دعوت قبلی در این جلسه حضور به هم رسانید و در جریان سیاست گزاری ها و برنامه ریزی های اجرایی ویژه برنامه های هفته پهلوانی و زورخانه ای (هفدهم شوال) با سایر مقامات اجرایی به تبادل نظر پرداخت.