✉️ بموجب ابلاغ ترابی رئیس هیئت همگانی ” آقای مازیار علی نژاد ” بعنوان دبیر هیئت همگانی شهرستان قدس منصوب شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ، در متن حکم انتصاب علی نژاد آمده است :

جناب آقای مازیار علی نژاد

باسلام ؛

احتراما” با عنایت به تجربیات و سوابق ارزنده ، به موجب این ابلاغ جنابعالی بعنوان دبیر هیئت همگانی شهرستان قدس منصوب می گردید .

امید است در انجام امور محوله و در راستای بسط و گسترش ورزشهای همگانی با هماهنگی هیئت مربوطه موفق و پیروز باشید .