جامعه ورزش شهرستان قدس همپا با خانواده بزرگ ورزش کشور و هم قدم با ملت سرافراز ایران اسلامی با حضور در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس ، بار دیگر خشم و انزجار خود را از رژیم نژادپرست اشغالگر قدس فریاد خواهند زد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ، جامعه ورزش و جوانان شهرستان در محکومیت جنایات اسرائیل در فلسطین ، امسال هم پرشورتر و هوشیارتر از گذشته در راهپیمایی روز جهانی قدس با مردم مظلوم فلسطین هم صدا خواهد شد .

بنا به همین گزارش، حضرت امام خمینی(ره) با نام گذاری و اعلام روز جهانی قدس، یک تکلیف اسلامی – انسانی را برای همه مسلمانان و مردم آزاده جهان یاد آور شدند تا با برگزاری گسترده این مراسم در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، ضرورت حمایت از حقوق قانونی مردم فلسطین را به عنوان نمادی از مقابله با ظلم، اشغالگری و تبعیض نژادی صهیونیستی با تاکید بر تحقق آزادی و عدالت خواهی تثبیت نموده و در تاریخ جهان ماندگار سازند .

به این ترتیب سرپرست و کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به همراه هیئت های ورزشی ، پیشکسوتان و مربیان، قهرمانان و ورزشکاران با حضور در راهپیمایی روز قدس ، همبستگی خود را با ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین اعلام می کنند و ساعت ۱۱ صبح روز جمعه دوم تیرماه در مسیر راهپییمایی برای حمایت ازمردم بی گناه مظلوم فلسطین گردهم خواهند آمد تا با حضور گسترده در این راهپیمایی ، همبستگی جهان اسلام را بار دیگر به منصه ظهور بگذارند .

مسیر راهپیمایی روز قدس شهرستان قدس از میدان قدس به سمت میدان آزادی و سپس مصلی شهرستان قدس در نظر گرفته شده است .