جلسه هم اندیشی صیفوری سرپرست اداره ورزش و جوانان ، با حضور مسئولین ورزشی شهرستان جهت تجلیل از قهرمانان شهرستان قدس روز دوشنبه ۲۲ خردادماه ۹۶ در محل اداره ورزش و جوانان برگزار شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ، جلسه هم اندیشی صیفوری سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با حضور نوروزی مسئول کمیسیون ورزشی شورا ، رضا حیدری مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی و مؤمن معاون ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی

جهت برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان شهرستان در دفتر مدیریت اداره برگزار گردید .

دراین نشست مسئولین با ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت بهتر برگزار شدن این مراسم نظرات خود را بیان نموده و در پایان تصمیمات مهمی را اخذ نموند .