این نشست چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه در دفتر مدیریت اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار گردید .

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس ؛ این نشست در جهت بررسی مشکلات این هیئت با حضور صیفوری سرپرست اداره ٬ محمد جواد فیروز زارع رئیس هئیت و کرمی مسئول فنی ورزشی ٬ حقیقی مسئول امور بانوان اداره ٬ محسن ایران نژاد دبیر و میارکیانی نائب رئیس هیئت شنا و مهدی غفاری رئیس هیئت نجات غریق برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ابتدای جلسه اعضای هیئت به بیان مشکلات و ایراد راه کارهای رفع این مشکلات پرداختند .

در پایان این گفتگو آقای صیفوری به بررسی تک تک موارد بیان شده پرداخته و با بیان مطالب و برنامه های خود چشم انداز بلندی برای ورزش شنا متصور شدند.