این بازدید روز دوشنبه ۷ خرداد ماه در محل خانه ژیمناستیک شهرستان برگزار گردید و از سه ملی پوش تیم ملی جوانان ایران به مربیگری مسعود جودی تقدیر بعمل آمد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان , علیرضا صیفوری سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در حاشیه بازدید از  خانه  ژیمناستیک شهرستان قدس از مسعود جودی مربی تیم ملی جوانان و سه ملی پوش ژیمناست کار تیم ملی ( آقایان:محمدرضا خسرونژاد ، رضا بهلول زاده ، مهدیار سلمانی ) با اهدا لوح و هدایا تقدیر بعمل آورد .