در پایان رقابت دسته ۱۰۵+کیلوگرم، همایون تیموری با ۱۸۸ کیلوگرم یک ضرب، ۲۲۶ دوضرب و مجموع ۴۱۴ کیلوگرم عنوان نایب قهرمانی بازی های کشورهای اسلامی را به دست آورد.

 

همایون تیموری در اولین حرکت ۱۸۲ کیلوگرم را مهارکرد . در دومین حرکت ۱۸۸ را نتوانست ثبت کرد . برای سومین مرتبه که پشت این وزنه قرار گرفت توانست سه چراغ سفید از داوران دریافت کند . او در رده دوم قرار گرفت .

تیموری در حرکت اول پشت وزنه ۲۱۵ کیلوگرم قرار گرفت و با وجود مهار آن اما مورد تایید داوران قرار نگرفت .

سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی برای دومین حرکت شاگردش ۲۱۷ کیلوگرم را درخواست کرد و تیموری توانست این وزنه را بالای سر ببرد و سه چراغ سفید دریافت کرد .

ملی پوش ایران برای آخرین حرکت باید وزنه ۲۲۶ کیلوگرم را مهار می کرد که موفق به ثبت آن شد . او در مجموع دو حرکت ۴۱۴ کیلوگرم را به ثبت رساند و مدال نقره بازی ها را کسب کرد